Als zelfstandig apotheker steek je al je energie in goede farmaceutische zorgverlening. Het is daarnaast ook een uitdaging om een onderneming in de zorg te leiden. Sterapotheek ondersteunt daarbij als backoffice organisatie.

Sterapotheek

Waarom aansluiten bij Sterapotheek?

Zelfstandig beroep uitoefenen
Het uitgangspunt is dat je als gevestigd apotheker zelfstandig je beroep uitoefent. Je bepaalt je eigen beleid waarbij je de kaders van Sterapotheek als uitgangspunt neemt.
Voorbeeld: wij vertellen niet wélke farmaceutische nascholing je apotheekteam volgt, maar wel dat je die kiest op basis van systematische afwegingen. Uiteraard delen we best-practices.

Backoffice diensten
Backoffice diensten bestaan uit ondersteuning, die niet direct door het publiek zichtbaar is. Wij kennen de volgende interne gebieden: professionele ontwikkeling, contractbeheer, AVG-privacy, personeelscyclus, financieel-strategische ontwikkeling, apotheekmanagementsysteem en HKZ-diensten. Alles is gericht op STrategie En Resultaat (STER), gebaseerd op voordelen op het gebied van tijd, geld en inhoud/gemak.

Je eigen huisstijl blijft bestaan
Je bepaalt zelf welke front-office uitstraling je kiest. Een zelf ontworpen huisstijl of een bestaande formule-huisstijl.
Omdat Sterapotheek een complementaire backoffice formule kan zijn, zijn onze communicatie-uitingen richting de patiënt/cliënt in principe beperkt.

Met elkaar
We faciliteren het leren van elkaar. Zo hebben we een intervisie-systeem en een carrousel van jaarlijkse apotheekbezoeken. Het bij elkaar in-de-keuken-kijken levert ideeën op. Voorbeeld: apotheken die zelf bereiden, hebben elkaar gevonden. Kennis over 24/7 automaten en andere robotisering, wordt met elkaar gedeeld. Deelnemen in kleine en praktisch ingestelde intervisie groepen.